Istnieje wiele rodzajów noży o różnym przeznaczeniu. Dla kolekcjonera noże mogą fascynować swoim przeznaczeniem, unikalnym wyglądem, czy specyficznym sposobem użytkowania. Niewątpliwie wśród noży o wyjątkowej historii można znaleźć nóż o bananowym kształcie, czyli karambit: https://ostry-sklep.pl/karambit

model noża karambit

Wyjątkowy „bananowy” nóż

Dlaczego nóż karambitowy jest nazywany potocznie nożem bananowym? Odpowiedź jest jednoznaczna, ponieważ przypomina kształtem banan, którego jeden z końców jest końcem ostrza przypominającym pazur drapieżnego kota. Nóż tego typu zawiera specjalny otwór w kształcie kółka, który umożliwia szybką zmianę chwytu podczas toczącej się walki. Takie rozwiązanie sprawia dodatkowo, że nóż tego typu nie ma prawa wypadać bez powodu z dłoni.

Słów kilka o historii

Nóż będący przedmiotem niniejszego tekstu ma ciekawą historię. Istnieje wiele typów noży bojowych, ale nóż karambit ma wyjątkowe pochodzenie. Kerambit pochodzi z terenów zachodniej Sumatry i początkowo nie był przeznaczony do celów bojowych. Mianowicie znajdował on zastosowanie jako narzędzie rolnicze. Z czasem na drodze handlu został szybko rozpowszechniony i ze względu na swój specyficzny charakter wykorzystano go jako nóż przeznaczony do walki. Innymi słowy, nóż karambitowy przypomina wyglądem sierp.


Leave Your Comment